Produksjonslokale og utstyr

Finn den beste løysinga

Mange setre har bygd opp eget produksjonslokale, lager og utsalg i forbindelse med setra, mens andre har klart å ominnrede og ta i bruk det gamle grisefjøset, kjelleren eller andre hus. Ta med deg Mattilsynet på setra og finn gode løsninger sammen med dem på dine behov.

Utstyr til melkeforedling

Internettsiden til Norsk Gardsost har en oversikt over flere leverandører, og formidler også salg av brukt utstyr. Ysteriutstyr på Fagernes har separator, smørbord, kinne mm. På de svenske mathandverksidene til Eldrimner finnes ei egen side for meieriutstyr  Det er bare å ut i markedet og orientere seg.