TINE sine krav

Krav til henting av mjølk

Samme regler for produksjon og henting av melk gjelder på setra som ellers i året. Informasjonen finner du i TINE sin medlemsbok.

 

Melding om flytting til/fra setra gjøres til det lokale meieriet (eller snakk med tankbilsjåførene direkte), helst i god tid slik at logistikken kan planlegges.

Krav til forhold på setra/melkerom/melketank: 

I forbindelse med setring gjelder de samme regler for henting av melk som ellers i året (se Medlemshåndboka) – spesielt nevnes:

Den enkelte produsent har ansvar for at riktig Tarp-nøkkel finnes der det skal hentes melk – også om det skal hentes fra flere steder (jfr styrevedtak av 20.05.08)

Krav til adkomstforhold for tankbil og -sjåfør 

  • Veg/snuplass skal være gruset/drenert, ryddet for kvister/andre hindringer og ellers i god kjørbar stand
  •  Grind(er) erstattes med elektrisk felås evt. at sjåfør slipper å åpne/lukke
  • Dyretråkk/møkk på tappeplass skal ikke forekomme
  • Sjekk at ventilasjon/utluftingsmulighet i melkerommet er i orden.
  • Gårdstanken skal stå innendørs, men adskilt fra fjøs og fôrlager
  • Sjåfør må ha mulighet til å kunne lese temperatur på melka før tilkobling – er temperaturen 10oC eller mer, blir ikke melka tatt med
  • Daglig minimum melkemengde er 30 liter for ku eller 15 liter for geit
  • Hvis du vil at sjåføren skal spyle tanken så sørg for at vannslangen er tilgjengelig og tilkoblet vann. Sjåføren skal spyle når forholdene er tilrettelagt for det!
  • Husk å testkjøre tanken for evt. å kunne varsle gårdstankservice i god tid før oppstart

Fellesbeiter: I god tid før oppstart, skal skjema «Samarbeidsavtale om melkeproduksjon i beitesesongen» sendes til TINE Produsentavregning. Fordelingsprosent for månedens mengde, skal sendes TINE innen utgangen av hver måned fellesbeitet er i drift

Forfatter: TINE produsenttjenesten