Mjølkeprodukt

Videreforedling av mjølk

Ekte seterrømme og nystekte vafler, gul god rømmegraut, nylaga gubbost fra storgryta på setra, nykinna gullgult smør – alle har vi våre favoritter som gir vann i munnen når vi tenker på setra sine produkter.

Produkter

Alt som kan lages av mjølk, kan også lages på setra. De mest vanlige seterproduktene er rømme og smør, kanskje fordi de er enklest å få til – så sant separatoren går.

Skal du foredle egen mjølk på setra, må du huske å søke TINE om fritak fra leveringsplikten. Les mer i detalj her.

Du kan også søke om egen lokalforedlingskvote.


Til «siste dråpe»
 – Mjølk er et unikt råstoff som gir et uendelig mangfold. Mjølkekartet nedenfor viser mjølkeforedling i Sunndalstradisjon. Et lignende kart med lokale variasjoner kan nok settes opp for annakvar bygd. Og tenk på at det er ingen eller svært få tilsettingsstoff (osteløype, sukker) og likevel så mange forskjellige produkter. (Marit Hoel, tegning og Kristin B. Johansen, layout. Henta fra Seterliv 2001 Det Norske Samlaget)

Hver sommer er det seterkurs i Grøvudalen i Sunndal kommune, er du ukjent med seterkulturen kan et ukeskurs være nyttig for å komme inn i dagsrytmen, mjølkinga, beiting og videreforedling av mjølka.

I tillegg til mjølk er fisk, bær, urter og vilt også ressurser som ble høstet, videreforedlet og brukt mens en var på setra.

Mjolkekartet

Mjølkekartet til Marit Hoel gir et inntrykk av mangfoldet i mjølkeforedlinga, og kor unikt et råstoff mjølka er.

Mattilsynet sine krav

Ta kontakt med Mattilsynet samtidig som du starter planleggingen av videreforedlingsprosjektet ditt! Mattilsynet har strenge krav til hygiene i produksjonen, det skal være ren og uren sone, det skal være enkelt å vaske, riktig kjøling og lagring av råvare, halvferdige og ferdige produkt. Se grunnprinsippene i regelverket under kapitlet om Mjølkeproduksjon på setra.

Det meste er løsbart, og husk at mange andre har fått til løsninger på dette før, som er godkjent av Mattilsynet.

Du må også ha en plan på omsetning av dine produkt. Skal du selge sjøl, krever det godkjent utsalg med kjøl og frys. Skal andre selge for deg? For melkeprodukter er det enklest å selge innenfor egen næringsmiddelregion (= den regionen ditt nærmeste Mattilsyn-kontor dekker). Utenfor denne regionen er det strengere krav til merking og sporbarhet.

vinstradalen037

Eget utsalg

Eget utsalg av seterprodukt krever egnet lokale, kjøleskap for ferdig emballerte varer, kassa-apparat og plakat med åpningstider. For å skilte fra fylkesvei, riksvei eller europavei kreves eget skilt som det må søkes om gjennom www.hanen.no (Legg inn god tid, det kan ta noen år fra du søker til skiltet er satt opp av vegvesenet). Skilt fra privat veg avtales med veistyret eller grunneier i veikrysset.

Servering

Servering av mat stiller større krav til lokale og kjøkken enn om du bare har utsalg av ferdig emballert vare. Servering kan gjøres enkelt ved å bruke engangsartikler i papp/plast og med en enkel meny som kaffe, vafler og seterrømme. Avansert servering krever mer avansert kjøkken med oppvaskmaskin.

Skal du ha servering fra ditt eget seterkjøkken, stilles det strengere krav. Du kan blant annet ikke ha husdyr i seterbua hele sommeren (hund, katt, ilder o.l.) og i serveringstiden kan ikke andre (familien) bruke kjøkkenet. Det kreves streng internkontroll (IK-mat) med desinfisering av benker og utstyr hver morgen, skille mellom serveringsutstyr og familiens eget kjøkkenutstyr, ren og uren sone og gode rutiner for vask og renhold.

Kundene/de besøkende må ha tilgang til toalett (en ren og pen utedo er ok) og håndvaskmuligheter.

Forfattar: Gro Aalbu