Vann, avløp, vei og energi

Ligger ofte nær en vannkilde

Et fellestrekk for alle setre er at de ligger nær en vannkilde, om det er i form av bekk eller innsjø/tjern med god vannkvalitet. Ikke alle setre har innlagt strøm på setra og må derfor tenke ut egne løsninger.

Mattilsynet stiller krav til vannkilden for melkeproduksjon på setra:

Vannet skal være rent, med god pH, fri for jordpartikler og bakterier. Det kreves at du tar vannprøver noen ganger gjennom setersesongen, legg inn rutiner for det i internkontroll-rutinene dine.

Se hvordan Renndølsetra har løst utfordringer med vann og rensing, kjøling mm. Her får du og høre mye om seterturisme.

 

Les mer detaljer i Veileder for drikkevannsforskriften.

Folkehelseinstituttet har laget Vannforsyningens ABC, her finner du svar på det meste om vannkilder og bruk av vann til drikke og produksjon. Nedenfor gjengis to eksempler fra Vannforsyningens ABC: oppkomme og naturlig bekk:

Ved utnyttelse av kildevann/oppkomme er det viktig å beskytte inntaket mot forurensning. Det kan for eksempel gjøres ved plassering av en kumme med lokk over oppkommet. Kummen må utstyres med overløp, og relativt tette masser må fylles rundt slik at terrenget skråner bort fra oppkommet. Det bør legges inn et overløp minst 30 centimeter lavere enn det naturlige utløpet. I noen tilfeller kan det være aktuelt å grave ned en perforert oppsamlingsledning slik at vannet kan ledes til et magasin. Se skisse side 6 i Vannforsyningens ABC.

Naturlig bekkinntak kan løses ved å grave ned en kum som tegningen nedenfor viser. Det er viktig å gjerde inn bekken langt oppstrøms inntaket, slik at en er sikker på at ikke husdyr forurenser vatnet.

Gode løsninger for varmt vann.

Det finnes mange gjennomtenkte løsninger for varmtvann på setra. Vedfyrt varmtvannskjel er kanskje den mest brukte. Her er et godt bilde av en variant:

Eksempler på tekniske løsninger for godkjent produksjonsvann.

Jordpartikler kan være et problem i naturlige vannkilder. Flere har løst dette med UV-filter for å rense vannet. Et UV-anlegg består av kamre med UV-lamper der vannet bestråles og kontrollskap der UV-effekten overvåkes kontinuerlig. De ultrafiolette strålene tar knekken på de fleste mikrober (bakterier, virus, protozoer etc.) ved at mikrobene påføres ulike skader. UV-bestråling er den vannbehandlingsmetoden som benyttes ved klart flest vannverk i Norge. Det finnes flere UV-anlegg for små forhold i handelen, se eksempel på et slikt i bruk i filmen fra Renndølsetra. For Staphylococcus aureus er det nødvendig med en UV-dose på 6,6 mJ/cm2.

Avløp

Vann som kommer inn må ut igjen. Det er et krav at bygninger med innlagt vann, må ha godkjent avløpssystem med renseeffekt for å få vannet ut igjen. Det må sendes søknad til kommunen om godkjennelse av avløpsanlegg, ta kontakt med egen kommune for å få hjelp og veiledning. På denne nettsiden til BioForsk ligger det også mye informasjon.

Vei til setra –

Skal du bygge vei til setra di, eller legge om eksisterende vei slik at tankbilen kommer lettere fram? Husk at bygging av landbruksvei er søknadspliktig, ta kontakt med kommunen for å få skjema og veiledning.

Til høyre ser du en ku-undergang fra Utigardssætra i Gjevilvassdalen.

Energikilder – aggregat, gass, solcelle, vind, eget kraftverk mm

Det er mange muligheter for å lage sin egen strøm i små porsjoner, som solcelle-anlegg eller liten vindturbin på taket. Dette kan gi nok strøm til å ha leselys over senga og i seterstua, men ikke nok til å dra melkemaskina. Da er aggregat ofte løsningen. Bygg gjerne inn aggregatet slik at det ikke synes i tunet, og også for at det da bråker mindre.