Rammevilkår

 

Seterdrifta kom inn i landbrukspolitikken med tilskudd til setring på 1990-talet. I dag er tilskuddet del av RMP i de fleste fylker, med litt forskjellig opplegg og tilskuddssatser. Detaljene finner man hos Fylkesmannen i de forskjellige fylkene. Både for utviklinga av eksisterende setre og gjennopptaking/etablering av nye setre er det viktig å ha oversikt over rammevilkåra som ligg i lover og regler.