Seterturisme

Et godt reiselivsprodukt

Setra som reiselivsprodukt har eksistert siden setrenes opprinnelse. Mang en ferdamann har overnatta på setre i fjell og daler, og mange av turistforeningens hytter i dag er opprinnelig setre.

Setra er et komplekst reiselivsprodukt, men samtidig et helhetlig produkt. Det er lett å selge inn, alle har et bilde av setra. Det skal være en opplevelse å få komme til nettopp setra di – hvordan klarer du å gi denne følelsen til folk når de kommer? Det skal være ekte, det skal være kvalitet, rent og pent, det skal være tradisjon, men samtidig moderne frambudte varer.

I filmboksen får du et innblikk i seterhverdagen på Brimi Seter.


Vertskapsrollen er sentral. Du må tørre å gi av deg selv og ha tålmodighet til alle mulige spørsmål. Vær bevisst på at du er vert allerede fra første telefon, eller første møte ute på tunet. Bevissthet gjelder i hvordan du er kledd, hva du gjør og hvordan du snakker/svarer. Vertskap er at du tar hånd om kundene og gir dem en god opplevelse.  Det handler om møter mellom mennesker, og at kunden skal føle seg velkommen og trygg. Bli enig hele familien om at vi er vertskapet, snakk om det og forebered dere i god tid foran neste års setersommer.

Som vertskap er du gårdens/setras og stedets historieformidler, alle steder har en god historie knyttet til seg. Hva har skjedd på stedet gjennom generasjoner, hvordan har du utviklet produktet ditt og hvilke planer har dere framover?
Du må være lokal, men bli ikke privat. Historien må være relevant og sammenhengende og kunne knyttes til alt fra landskap og ting, til menyer og oppskrifter. Vær bevisst på hvilken historie og tradisjon som har gitt deg grunnlag for å velge dine råvarer. Fortell hvorfor denne retten serveres på akkurat denne måten på denne setra. Les mer om vertskap og vertskapsrollen hos Gardsutvikleren.