Mjølkeproduksjon

Produksjon av mjølk på setra

Fjellbeite gir sunnere mjølk 

Bioforsk har et prosjekt på testing av fjellbeiter – og konklusjonen etter første år (2009) er at fjellbeite gir sunnere mjølk. Innhold av målte antioksidanter øker kraftig (opp til 6 ganger) og det finnes mellom 50 – 100 % mer vitamin E og betakaroten i fjellbeitemjølk enn i vintermjølk. Umettede fettsyrer øker, og mettede går tilsvarende ned. Prosjektet foregår i Valdres og Hallingdal, av forsker Hanne Sickel v. Bioforsk. Les mer om foreløpige resultat her.

Bli med på mjølking i melkestall i Jaslangen i Vestre Slidre.

Setermeieri

Rausjødalen setermeieri i Tolga var det første meieriet for seterbrukere her i landet. Nå er dette museum med egen nettside og sommerprogram.

De fleste av landets 1200 seterbrukere leverer melk  på vanlig vis til sitt meieri, også gjennom sommeren. Det er flere meieri som nesten bare har setermelk om sommeren.

Ved Rallarvegen i Flåmsdalen er det og et felles setermeieri, Rallarrosa stølsysteri. Les mer om dette på denne nettsiden.

Om bruk av mjølk og setring i Ål – les på denne nettsida Heimbygda.no  (emne/mat/Mjølk/) om setring først på 1900 og bruk av mjølk som ressurs.

Fra nettstedet melk.no hos Tine kan vi lese om denne kuriositeten. Det står ingenting om hvor i landet denne tradisjonen er fra:

Ollemelk  – Melken fra de siste dagene på setra, vanligvis i august, ble fylt helt fulle på nøye rengjorte flasker og korket igjen. Flaskene ble satt i et lite oppkomme/kilde i en myr ved setra, og dekket til med et lag mose. De ble gravd fram igjen i påsken, 7-8 måneder senere. Da var det en fløtepropp i flaskehalsen, som ble fjernet. Melken var syrnet og hadde skilt seg, men den ble rørt sammen igjen og brukt til flatbrødsoll og drikke.

Forfatter: Gro Aalbu