Tilskuddsordninger

Orienter deg i tilskuddsordningene

Driftstilskudd til setring tilbys i de fleste fylker gjennom RMP-ordningen (regionalt miljøprogram). For investeringer i driftsbygninger på setra og beiter er SMIL-ordningen aktuell. For større investeringer i hus og i forbindelse med videreutvikling innen grønn turisme/videreforedling av mat er BU-tilskudd aktuelt. For alle ordningene kontaktes landbrukskontoret i kommunen der du bor.

brukarteig

Uvssætra i vakre Dindalen

Det finnes også ordninger som Ta-et-tak hos Norsk Kulturarv og muligheter iKulturminnefondet på Røros og hosRiksantikvaren.

 

TILSKUDDSORDNING  TIL SETERDRIFT I FYLKENE

Her er en oversikt over tilskudd til aktiv setring (tall fra 2014). Det er stor variasjon fra fylke til fylke.

Finnmark:
Kr. 3.500,- pr. deltaker i fellesseter. min 6-8 uker.

Troms:
Kr 20.000,- pr. enkeltseter, 30.000,- pr. fellesseter. Min 4 uker

Nordland, Aust- og Vest-Agder, Østfold, Vestfold og Oslo/Akershus:
Ingen tilskuddsordning til setering.

Nord-Trøndelag:
Kr. 25.000,-pr seter 4-6 uker. Kr. 30.000,- dersom videreforedling og/eller besøksseter.

Sør-Trøndelag:
Kr. 45.000,- for enkeltseter, 30.000 for fellesseter. Tillegg kr. 12.500,- ved kommersiell foredling.

Møre- og Romsdal:
Kr. 30.000,- pr. seter. Min. 4 uker. Kr. 50.000,- ved kommersiell foredling og utsalg på setra.

Sogn- og Fjordane:
Kr. 19.000,- til seter med mjølk i min 4 uker, 29.000 der mjølkeproduksjon er min 6 uker.

Hordaland:
Kr. 25.000,- pr. seter. Min 4 uker. Tillegg for foredling med direktesalg: kr 15.000,

Rogaland:
Kr. 25.000,- pr. seter. Min 4 uker. Seter, fjellgard uten mjølkeproduksjon kr. 10.000,-

Telemark:
Kr. 40.000 pr. seter. Min 4 uker. Vilkår om min 50 % utmarkesbeiting.

Buskerud:
Kr. 35.000,- pr. seter. Min 4 uker.

Hedmark:
Kr. 42.000,- pr. seter. Min 4 uker.

Oppland:
Kr. 30.000,- for min. 4 uker mjølkeproduksjon. Kr 38.000 for min. 8 uker mjølkeproduksjon. Fellesseter får kr. 33.000(4 uker) og kr. 41.000 (8 uker). Tillegg for kyr/geiter på utmarksbeite kr. 575,- per ku og kr 115,- per geit.