Ta deg betalt

Pris tjenestene riktig

Vær god på å ta deg betalt for dine produkt, de er kvalitetsprodukter og er verdt sin pris! Du har mange grunnlagsinvesteringer i lokaler og utstyr og egen kompetanse før du er kommet så langt at produktet kan selges.

Sørg alltid for å ha to priser, en engros-pris og en detaljpris som vanligvis er 30 % dyrere. Det er denne detaljprisen som også er utsalgspris på din vare fra gården/setra. Hvor mye er minste pris jeg må ha for å tjene penger (= engrospris) og hva blir da utsalgsprisen (= engrospris + 30 % + mva). Dersom den lokale nærbutikken nede i dalen vil selge din rømme, så får butikken kjøpe rømmen din til engrospris + 14 % mva, og det blir samme utsalgspris i butikken og på setra. Dette er en fordel for kunden, og butikken tjener også litt penger på din vare.

Eksempel:
Rømme 0,5 liter          kr. 40,-
Emballasje/etikett        kr.   6,-
Engrospris                  kr.  46,-
moms 14 %                kr.     6,44
30 % påslag               kr.   15,73
Utsalgspris avrundet   kr.   68,50 eller kr. 70,- for å gjøre det enklere.

To-pris-systemet gjelder på ferdig emballert vare, men også servering og overnatting. Ved servering og overnatting kan det hende du vil utvikle samarbeid med turoperatører eller det lokale hotellet. Disse skal også tjene litt penger (her fins det avtaler på alt fra 7 – 20 % ) hver gang de booker inn en gruppe hos deg. Dette er viktig å tenke gjennom på forhånd når en prissetter sine varer/opplevelser –

Behov for kassaapparat?

Det er i utgangspunktet krav om kassaapparat ved alt salg. Men skatteetaten gir unntak for ambulerende/sporadisk kontantsalg som ikke overstiger en inntekt på 3 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Eksempel på ambulerende virksomhet er salg av frukt og bær fra veikant om sommeren, salg på messer og torg o.l. Salg av rømme på enkelt vis fra sætra må kunne sidestilles med sommersalg av jordbær. Har du derimot rømmen i gårdsbutikk hjemme på gården, med salg regelmessig av landbruksprodukter hele året, regnes ikke dette som sporadisk – selv om omsetningen eks mva ikke overstiger 3 G (3 G i 2011 er kr. 237.648,-).

Uten kassaapparat er det krav til dokumentasjon av salget enten ved å føre kontantsalget inn i innbundet bok med forhåndsnummererte sider, eller bruke kvitteringsblokk med gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag.

Les mer på Skatteetaten.no.