Kalving og laktasjon

Kalvingstidspunkt

Tidspunkt for kalving på en gard må tilpasses mange forhold. Driver du med setring kan avgjørende faktor være hvor mange kyr du kan melke på setra – hvor mange er det plass for. Kanskje noen avsina kyr kan gå igjen hjemme, mens resten er til fjells.

 

Prosjekt Levende Stølar, gjennomført av Norges Vel, så på økonomien i seterdrifta ut fra mange faktorer. Her er konklusjonen når det gjelder kalvingstidspunkt:

«Valg av kalvingstid er svært viktig, både av hensyn til avdråttsnivå og kraftforforbruk. Tar man bare hensyn til avdrått, mjølkepris, kraftforkostnad og variable grovforkostnader kom vi fram til at kalving rundt årsskiftet og like etter årsskiftet ga best økonomi. Dette kalvingstidspunktet vil også komme gunstig ut i en totalvurdering der det også er nødvendig å inkludere faktorer som arbeidstopper, kalvestell, samt gjennomføring og kontroll med inseminasjon.»