Dyrehelse

friske

Friske og sunne dyr

Friske og sunne dyr er alfa og omega både på setra og hjemme. Veterinærene i ditt distrikt er kontaktpersoner og nedenfor har de satt opp noen momenter som er viktig å huske før sommeren.

Kontroll av melkeanlegg:
Det må utføres service på melkeanlegg før det flyttes på setra.Anlegget står ubrukt i 9-10 måneder, og mangt kan skje i denne perioden.

Klauvpleie:
Det er viktig at kyrne får sommerskoene på før de slippes på sommerbeite. God klauvpleie er viktig hele året, og til sommers må klauvene skjæres og stelles – i god tid før dyra flyttes på setra.

Sin-kyr:
Kontroller jur som er avsinet minst 2 ganger i uka, spesielt i perioden 15.juli-15. august. Sommermastitten oppstår gjerne i denne perioden.

Sår på spener:
Sår kan oppstå forårsaket av kratt og kjerr. De må stelles med sårsalve da slike sår er et yndet tilholdssted for fluer.

Insekt:
Insekter kan være plagsomme såvel for dyr som for mennesker. I de verste insekttidene er det flere som har god erfaring med å ha kyrne ute på beite på kveld/natt og så får de ligge inne i fjøset om dagene.

Beskyttelse mot fluer og andre insekter. Bra midler finnes, de er på resept. Kontakt veterinæren.

Annet:
Området rundt seterfjøset bør fylles opp med drenerende masser så dyra slipper å gå i gjørme til og fra melking. Dette blir spesielt viktig når vi ser ut til å få våtere somre enn tidligere.

Forfatter: Oppdal dyreklinikk v. Olav Reite og Harald Leikarnes