Setra

Seterkulturen inspirerer

Mye av vårt etablerte kulturliv har sitt utspring i tradisjoner og inspirasjon fra seterlivet. Kulokk, vakre malerimotiv, huldra og de underjordiske, klestradisjoner, og ikke minst i fortellertradisjonen. Våre store diktere Bjørnson, Ibsen og Vinje har alle skildret seterlivet og seterkulturen i litteraturen.

Stølsliv i poesi og prosa –

Det er i underkant av 100 forfattere, mer eller mindre kjente, som de siste 250 år har skrevet om seterliv – på godt og vondt. Men mest om det gode, romantiske, solvarme seterlivet.

Asbjørnsen og Moe,  Aasmund O.Vinje, Sigrid Undset, Anne Karin Elstad, Ivar Kleiven, Olav Aukrust, Bjørnsom og Ibsen, Jacob B. Bull – mange gode forfattere har opplevd setra og skrevet ned sine historier.

I boka «Eg gjekk meg opp til seterli» skrevet  av Anne-Kari Skardhammer og Aud Søyland (Bokklubben, 1981) er 60 forfattere gjennomgått og sitert med utdrag av sine dikt og fortellinger om seterlivet.                                                                    

gammalt

Visene og musikken –

«Markje grønast, snjogen bråna, ….»,  «Eg gjekk meg opp til seterli, til jenta mi ….»,  » Eg gjette Tulla i femten år, ….», «Ola Jonson, Ola Jonson, no lokkar eg fe….»,  «På solen jeg ser, det lider alt frem….» , «Oss ha gjort ka gjærast skulle, ysta ost og kinna smør…».  Kjenner du igjen de første strofene av gamle viser om dyr på beite, kyr på setra, budeier og gjeting?

I nyere tid er kulokk nå samlet på CD av Eli Storbekken, og Hedmark har sitt eget kulokkstevne år om anna. I Nord-Trøndelag synger Geir Egil Larsen viser fra seterlivet og på Brimisetra i Oppland møter du Hans Brimi med felemusikk.  Vi har mange gode utøvere av seterkultur også i dag, trykk  på filmlogoen og hør seterkulturen live.


 

Bildende kunst –

Nasjonalromantikken utover 1800-tallet ga oss mange flotte maleri fra seterlivet, fjell og fosser, kyr og budeier i bunad. Kunstnere som Hans Gude, Adolf Tidemand, Anders Askevold, Christian Skredsvig, Johannes Flintoe, Nikolai Astrup og mange, mange lokale har festet inntrykkene fra seterlivet til lerrett.

flokk

Bilde fra filminnspillinga.

«Fløkk-dagen åt setern»

Seterlandet i Nord-Østerdal og Rørostraktene rekonstruerte i 2010 seterflyttinga slik den var på 1920-tallet og laget en film om det. Seterflyttinga går fra gården Plassen i Alvdal og til Høstdalen, en god dagstur. Her følger kyr, geiter, katten og grisen med på lasset, sammen med folk i tidsriktige klær. «Filmen har flotte bilder og mange morsomme detaljer som vekker gjenkjennelse og latter» i følge Buskap nr 2 i 2011. Filmen blir tilgjengelig hos Alvdal bok- og papirhandel.