Seterveileder

Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen med Norsk Seterkultur og Oppdal kommune og laget en veileder/håndbok for seterbrukere og forvaltningsapparatet.

Tenker du å ta opp igjen setringa på garden? Da dukker det gjerne opp mange spørsmål som det er viktig å finne svar på tidlig i planlegginga. En viktig forutsetning for seterdrift er at du har en gard med melkedyr og ønsker å gjøre noe ut av setra som hører tilknytta garden. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å ta opp igjen seterdrifta basert på leie av dyr.

Tidligere ble kunnskapen effektivt overført mellom generasjonene gjennom praksis. Et brudd i denne tradisjonen fører til hull i kunnskapen som må tettes. Ofte er heller ikke den gamle kunnskapen om seterdrift helt tilpasset dagens krav. Denne veilederen er derfor utviklet for å kunne gi råd om ulike sider ved seterdrift som det kan være lurt å sette seg inn i allerede i planleggingsfasen. Under de ulike fanene finner man nyttig fagstoff om flere viktige temaer, f.eks. beite og landskap, kulturminner, turisme og ikke minst TINEs og Mattilsynets regelverk. 

For den etablerte seterbrukeren vil det også være nyttig å ta en titt på veilederen. Kanskje den har svar på problemer som har dukket opp eller man ønsker å oppdatere seg litt på gjeldende regelverk? 

For ei tid tilbake kom en rapport fra NIBIO med tittelen ”Hvordan står det egentlig til på setra” og der går det fram at bare 1 % av setrene er i drift. Kari Stensgaard har, sammen med andre medarbeidere i NIBIO, besøkt mange setre, og situasjonen blir beskrevet som dramatisk – ”seterdrifta er i fritt fall”. Les hele rapporten ved å trykke på lenken til høgre.

Veilederen er nettbasert for å være så dynamisk som mulig. Det er mange henvisninger til andre nettsted hvor svar på dine spørsmål kan ligge, i forhold til regelverk og andre veiledere. På denne måten vil veilederen alltid være oppdatert. Veilederen skal være til hjelp for alle parter, i første rekke seterbrukere men også forvaltningsapparatet.

Seterveilederen er utarbeidet av Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag sammen med Norsk