Seterveileder

 

Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen med Norsk Seterkultur og Oppdal kommune og laget en veileder/håndbok for seterbrukere og forvaltningsapparatet.

De siste årene er det mange som har startet opp igjen setringa, og da er det mange spørsmål omkring vatn, mjølkerom, kjøleløsninger, foredling, nattkve mm. Gardbrukeren har mange spørsmål, og både landbrukskontor og forsøksringer blir ofte svar skyldig. En veileder/håndbok er til god hjelp for alle parter.

Veilederen vil ikke ta for seg hvordan melke ei ku og vanlig agronomi. Forutsetningen er at du har en gård med melkekyr og ønsker å gjøre noe ut av seterdrifta tilknytta gården.

For ei tid siden kom en rapport fra NIBIO med tittelen ”Hvordan står det egentlig til på setra” og der går det fram at bare 1 % av setrene er i drift. Kari Stensgaard har, sammen med andre medarbeidere i NIBIO, besøkt mange setre, og situasjonen blir beskrevet som dramatisk – ”seterdrifta er i fritt fall”. Rapporten beskriver også politiske, økonomiske og sosiale forhold som er avgjørende for seterdrifta. Talla som rapporten presenterer er alarmerende, men parallelt med avvikling og nedlegging er det heldigvis også en del som starter opp igjen setringa! Og da er det mange spørsmål omkring vatn, mjølkerom, kjøleløsninger, foredling, nattkve mm. Gardbrukeren har mange spørsmål, og både landbrukskontor og forsøksringer blir ofte svar skyldig. En veileder/håndbok er til god hjelp for alle parter, i første rekke seterbrukere og forvaltningsapparatet .

Seterveilederen er utarbeidet av Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag  sammen med Norsk Seterkultur og Oppdal kommune, og det er nå Norsk seterkultur som vedlikeholder og oppdaterer veilederen.

Veilederen tar ikke for seg hvordan melke ei ku og vanlig agronomi. Forutsetningen er at du har en gard med melkekyr eller melkegeiter og ønsker å gjøre noe ut av seterdrifta tilknytta garden, eller for eksempel vil ta opp igjen seterdrifta basert på leie av kyr og/ eller geiter.

Veilederen er nettbasert for å være så dynamisk som mulig. Det er mange henvisninger til andre nettsted hvor svar på dine spørsmål kan ligge, i forhold til regelverk og andre veiledere. På denne måten vil veilederen alltid være  oppdatert.

Bildene på nettsidene er fotografert av Johan Sandberg, Ronny Basso, Kjell Arne Berntsen og Jon Aalbu. Filmene fra setermiljø er laget av RB Produksjon.